Ajalugu

Harkujärve kool

Loodi 1990. aastal. Kooli pidaja on Harku Vallavolikogu. Kool teenindab põhiliselt Harkujärve, Laabi,  Tiskre  ja Harku küla. Meil on 6 klassi 12 klassikomplektiga. Paralleelklassid on 1. - 6. klassis. Õppetöö toimub J. Venteri tee 2 ja kõrvalasuvas moodulkorpuses. Kehalise kasvatuse läbiviimiseks kasutame Harkujärve spordikompleksi.