Hoolekogu

Kuna 2017. mais Harku Vallavalitsuse alustatud arengukavade koostamise uus lähenemine (arengupeegel e-keskkonnas) on osutunud aeganõudvamaks esialgu eeldatust, siis ei ole uute  arengukavadega veel valmis jõutud.

Harkujärve Põhikooli Arengupeegel aastateks 2018 - 2021 on praegu koostamisel. Valminud on Individuaalne raport  ja Grupi raport. Koostamisfaasis on Arengukava. Arengupeegli eelnõu valmimise tähtaeg on 13.03.18. Hiljemalt  selleks kuupäevaks avaldatakse ka Arengupeegli eelnõu tekstiversioon kooli koduleheküljel.