Hoolekogu

Hoolekogu valimine ja töökord on määratud Harku Vallavolikogu määrusega 08.05.2017 ja on leitav allolevalt lingilt.

https://www.riigiteataja.ee/akt/405052017024

Seosessellega tuleb koolis valida uus hoolekogu koosseis, mis vastaks antud määrusele. Hoolekogiu valimised toimuvad lastevanemate üldkoosolekul 27.09.2017