11.01.18

1.klassi õpilaste registreerimine algab 15. jaanuaril 2018 HALDO keskkonnas. Keskkonda saab sisse logida Harku valla koduleheküljelt. Taotluste esitamine koolikoha saamiseks kestab esimeses etapis kuu aega, siis töötatakse lapsevanemate soovid läbi ja paari nädala pärast hakatakse pakkuma vanematele õpilaskohti. Kui lapsevanem võtab pakutud koolikoha vastu, hakkavad koolid komplekteerima klassikomplekte. Harkujärve koolis võetakse kõikide koolikoha vastu võtnud lapsevanematega ühendust ja kutsutakse lapsed koos vanemaga koolikatsumispäevale, mis toimub maikuu keskpaigas. 

NB! HALDO keskkonnas saab koolikohta taotleda vaid esimese klassi õpilastele. Kõrgematesse klassidesse astumise taotlemiseks tuleb esitada kooli direktorile vastav avaldus kas meili teel või paberkandjal.