Info

Harkujärve põhikool 

Kool loodi 1990. aastal. Kooli pidaja on Harku Vallavolikogu. Kool teenindab põhiliselt Harkujärve, Laabi,Tiskre ja Harku küla. Meil on 6klassiline põhikool 12 klassikomplektiga.  Õppetöö toimub hoones Jaan Venteri tee 2. Kehalise kasvatuse tunnid viiakse läbi kõrvalasuvas spordihoones. Käesoleval 2017/18õppeaastal õpib koolis 237 õpilast ja neid juhendavad 20 õpetajat. Tugispetsialistidest töötab koolis logopeed.
Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite lõpus:

1. trimestri lõpp 01.12.17
2. trimestri lõpp 09.03.18
3. trimestri lõpp 12.06.18

KOOLIVAHEAJAD 2017/18 õppeaastal

Sügisvaheaeg  21.10 2017 - 29.10.2017
Jõuluvaheaeg  23.12.2017 - 07.01.2018
Talvevaheaeg   24.02.2018 - 04.03.2018
Kevadvaheaeg 21.04.2018 - 01.05.2018
Suvevaheaeg   13.06.2018 - 31.08.2018

 

Harku_kool 011.jpg