Info

Harkujärve põhikool 

Kool loodi 1990. aastal. Kooli pidaja on Harku Vallavolikogu. Kool teenindab põhiliselt Harkujärve, Laabi,Tiskre ja Harku küla. Meil on 6klassiline põhikool 12 klassikomplektiga.  Õppetöö toimub hoones Jaan Venteri tee 2. Kehalise kasvatuse tunnid viiakse läbi kõrvalasuvas spordihoones. Käesoleval 2018/19õppeaastal õpib koolis 241 õpilast ja neid juhendavad 20 õpetajat. Tugispetsialistidest töötab koolis psühholoog (tellitud teenus).
Kokkuvõttev hindamine toimub trimestrite lõpus:

1. trimestri lõpp 30.11.18
2. trimestri lõpp 08.03.19
3. trimestri lõpp 11.06.19

KOOLIVAHEAJAD 2018/19 õppeaastal

Sügisvaheaeg  20.10 2018 - 28.10.2018
Jõuluvaheaeg  22.12.2018 - 06.01.2019
Talvevaheaeg   23.02.2019 - 03.03.2019
Kevadvaheaeg 19.04.2019 - 28.04.2019
Suvevaheaeg   12.06.2019 - 31.08.2019

 

Harku_kool 011.jpg