Koolist

Peame tähtsaks
Lastele individuaalset ja eakohast lähenemist
Erinevate tegutsemisvõimaluste pakkumist lastele
Tihedat koostööd lastevanematega

Kooli eelised
Kvalifikatsioonile vastav õpetajaskond
Lapsekeskne lähenemine
Turvaline keskkond
Sõbralikud suhted koolipere liikmete vahel
Palju põnevaid ja lapse arengut soodustavaid ettevõtmisi
Maitsev ja kodune lõunasöök