Koosseis

 

Hoolekogu uuuendatud koosseis (kinnitatud Harku Vallavalitsuse korraldusega nr 757, 29.12.2017)

 

  1. Indrek Anepaio (pidaja esindaja, esimees)
  2. Toomas Kundla (lapsevanem)
  3. Eda Rohtla (õpetaja)
  4. Karin Tanissaar (õpetaja)
  5. Kalle Ots (õpetaja)
  6. Thea Lokna (lapsevanem)
  7. Timo Suppi (lapsevanem)
  8. Ene Mõtte (lapsevanem)
  9. Mari Ellermaa (lapsevanem)