Koosseis

 

Hoolekogu uuuendatud koosseis (seisuga 16.10.17)

 

  1. Helikar Õepa (Harku vallavolikogu esindaja)
  2. Indrek Anepaio (esimees,lapsevanem)
  3. Eda Rohtla (õpetaja)
  4. Karin Tanissaar (õpetaja)
  5. ....... (õpetaja , kes valitakse ÕN-s 23.10.17)
  6. Thea Lokna (lapsevanem)
  7. Timo Suppi (lapsevanem)
  8. Ene Mõtte (lapsevanem)
  9. Mari Ellermaa (lapsevanem)