Õppenõukogu korralised koosolekud

2018/19 õppeaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud järgmistel kuupäevadel:

30.11.18 1. trimestri õppe- ja kasvatustöö analüüs

08.03.19 2. trimestri õppe- kasvatustöö analüüs

11.06.19 3. trimestri õppe-kasvatustöö analüüs. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, Kiituskirjadega tunnustamine. Täiendavale õppetööle suunamine

30.08.19 Õppeaasta analüüs. Õppe-kasvatustöö aruande kinnitamine. Õppekava läbivaatus, Üldtööplaani kinnitamine. Koosoleku juhataja ja sekretäri valimine uueks õppeaastaks 

Õppenõukogu protokollid säilitatakse kooli kantseleis paberkandjal.