Pikapäevarühm

2018/19 õppeaastal jätkab pikapäevarühma tegevuse korraldamist Huvitegevuse ja Noorsootöö sihtasutus.

Pikapäevarühm toimub esmaspäevast reedeni kell 13.00-16.00, kohatasu on 7 eurot kuus (see ei sõltu lapse käimistihedusest). Kohatasu hoiab kohta pikapäevarühmas ning tagab võimaluse Teie lapsele pikapäevarühmas osalemiseks. Soodustused on võimalikud juhul, kui pikapäevarühmas käib perest mitu last, samuti vähekindlustatud peredele (avalduse alusel). Pikapäevasööki saavad endiselt süüa kõik soovijad, olenemata sellest, kas nad käivad pikapäevarühmas või mitte. 

Mida peab tegema?

NB! Juhul, kui Teie laps soovib käia alates 03.09.2018 pikapäevarühmas, tuleb laps registreerida sihtasutuse kodulehel www.huviringid.ee. Valiku „Pikapäevarühm" all on registreerimisankeet ning peale registreerimist koostatakse Teie esitatud andmete põhjal õppeleping (klikkige ikoonil „Koosta leping"). Leping ilmub pdf-failina, mille saab salvestada ja allkirjastada kas  digitaalselt ning saata e-postiga  (info@huviringid.ee) või printida välja kahes eksemplaris ning saata allkirjastatult lapse kaudu pikapäeva õpetaja kätte

Tähelepanu! Avatakse kaks pikapäevarühma, kus mõlemas kohti 25 lapsele. Seega jätkub pikapäevarühmas kokku kohti kuni 50le lapsele. Kui soovite kindlasti oma lapsele koha kindlustada, soovitame registreerida võimalikult kiiresti.

Hommikune eelpikapäevarühm jätkab samuti ja on kohatasuta (s.t selle katab 100% vald) ning seal osalemiseks ei ole vaja registreerida ega lepingut sõlmida.

Toitlustamine

Pikapäevarühma toitlustamine algab oktoobrikuust.
Toidukorra maksumus on 1 euro.
Tasumine toimub Harku Vallavalitsuse arve alusel.
Sööjate üle peab arvestust majandusjuhataja.
Toidukorralt arvatakse laps maha vaid pikemaajalise puudumise korral , s.t kui puudutakse üle 3 päeva järjestikku. Puudumisest ja toidupäevade muutmisest tuleb teavitada kooli majandusjuhatajat e-päeviku kaudu.

Lapse toidupäevade muudatused viiakse sisse alates muudatuse tegemisele järgnevast kuust.