Põhjuseta puudumine!

Teadmiseks lapsevanemale!
Lapsevanem on kohustatud tõendama lapse puudumist. Seda saab teha e-päevikus, sisenemiseks tuleb kasutada ID kaarti.

 Iga kuu alguses täidab kool eelmise kuu kohta EHISes (Eesti Hariduse Infosüsteem) alamrubriiki Põhjuseta puudumised, kus kajastatakse enam kui viis päeva põhjuseta puudunud õpilased nimeliselt. Lisaks tuleb koolil teavitada põhjuseta puudujatest ka kohalikku omavalitsust (Harku VV). EHIS säilitab õpilaste andmed õpilase haridustee lõpuni.