Tegevuskava

 

Hoolekogu tegevuskava 2017/2018 õppeaastal

 

TEGEVUS I POOLAASTAL

VASTUTAJA

 

2017/18. õppeaasta õpetajate ametikohtade täitmine.

Direktor  

 

2016/17. õppeaasta õppe-ja kasvatustöö analüüs.

Direktor, õppealajuhataja

Harkujärve Põhikooli õppekava kohta  arvamuse avaldamine

Õppealajuhataja

 

Hoolekogu 2016/17 õppeaasta tegevusest kokkuvõtte esitamine lastevanemate üldkoosolekul (sept)

Direktor, hoolekogu esimees

Harkujärve Põhikooli vastuvõtu ja väljaarvamine korra kohta arvamuse avaldamine

Direktor

Harkujärve Põhikooli põhimääruse kohta arvamuse avaldamine

Direktor

Harku valla ja vabariigi aasta õpetaja nominentide esitamine

Hoolekogu esimees

2018. aasta eelarve projekti arutelu, täienduste tegemine ja heaks kiitmine

Direktor, hoolekogu esimees

 

Kooli ja õpetajate õnnitlemine tähtpäevadel (õpetajatepäev, jõulud)

Hoolekogu esimees

 

 

TEGEVUS II POOLAASTAL

 

VASTUTAJA

2017. aasta eelarve täitmise analüüs.

Direktor 

 

Väljasõiduistung koostöö arendamiseks naaberkoolidega (Muraste kool?)

Hoolekogu esimees

 

Naistepäeva korraldamisele kaasa aitamine (Tunniandjad!)

Hoolekogu esimees

2017/18. õppeaasta õppetulemuste analüüs

Õppealajuhataja

 

Kooli lõpetajate õnnitlemine lõpuaktusel

Hoolekogu esimees

 

Koolimaja juurdeehituse planeerimise jälgimine

Hoolekogu esimees