Tegevuskava

 

Hoolekogu tegevuskava 2018/2019 õppeaastal

 

TEGEVUS I POOLAASTAL

VASTUTAJA

 

2018/19. õppeaasta õpetajate ametikohtade täitmine.

Direktor  

 

2017/18. õppeaasta õppe-ja kasvatustöö analüüs.

Direktor, õppealajuhataja

Harkujärve Põhikooli õppekava kohta  arvamuse avaldamine

Õppealajuhataja

 

Hoolekogu 2017/18 õppeaasta tegevusest kokkuvõtte esitamine lastevanemate üldkoosolekul (sept)

Direktor, hoolekogu esimees

Harkujärve Põhikooli vastuvõtu ja väljaarvamine korra kohta arvamuse avaldamine

Direktor

Harkujärve Põhikooli põhimääruse kohta arvamuse avaldamine

Direktor

Harku valla ja vabariigi aasta õpetaja nominentide esitamine

Hoolekogu esimees

2019. aasta eelarve projekti arutelu, täienduste tegemine ja heaks kiitmine

Direktor, hoolekogu esimees

 

Kooli ja õpetajate õnnitlemine tähtpäevadel (õpetajatepäev, jõulud)

Hoolekogu esimees

 

 

TEGEVUS II POOLAASTAL

 

VASTUTAJA

2018. aasta eelarve täitmise analüüs.

Direktor 

 

Väljasõiduistung koostöö arendamiseks naaberkoolidega 

Hoolekogu esimees

 

Naistepäeva korraldamisele kaasa aitamine (Tunniandjad!)

Hoolekogu esimees

2018/19. õppeaasta õppetulemuste analüüs

Õppealajuhataja

 

Kooli lõpetajate õnnitlemine lõpuaktusel

Hoolekogu esimees

 

Kooli spordiplatsi rajamine

Hoolekogu esimees