Riiklike tasemetööde toimumisajad 2021/2022. õppeaastal

Riiklike tasemetööde toimumisajad 2021/2022. õppeaastal 4. klassi õpilastele:

  • matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
  • eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
  • loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

TUGIISIK

Otsime TUGIISIKUT

 

Töö kirjeldus:                                                            Ootused kandidaadile:

- aitab luua hooliva ning arendava                        - tööle asumisel kehtiv tervisetõend;

  kasvukeskkonna;                                                 - oskus lastega suhelda ja kontakti luua;

- aitab ja toetab last toimingutes, millega              - kokkupuude lastega (ei eelda erialast kogemust);

  laps ise toime ei tule;                                           - kannatlikkus ja usaldusväärsus.

- aitab lapsel arendada ja kujundada

  tööharjumusi;                                                         Pakume:

- saadab vajadusel last väljaspool kodu                - töötasu 5,70€/tunnis (bruto)

  (sh rehabilitatsiooniteenustele);                           - kaks korda aastas ühisüritusi;

- juhendab last vastavalt lapse võimetele;             - sõbralikku ja meeldivat kollektiivi;

- viib lapse suhtes läbi vajalikke hooldus- ja          - võimalust anda oma panus laste heaolule.

 hügieenitoiminguid;                                              

- tegeleb vajadusel lapse toitmisega;                   

- motiveerib oma tegevuse ja juhendamisega

 last uute olukordadega kohanema;

- tagab lapse turvalisuse;                                       

- loob lapsele eakaaslastega võrdsed                   

 võimalused vältimaks sotsiaalset tõrjutust;

- osaleb haridusasutuses viibimise ajal toimuvatel

 ühisüritustel (sh ekskursioonid jms.).

                                         

 

Ootame Teie CV-d aadressile personal@estodiac.eu (53515057)

 

 

 

 

 

 

 


1. septembri aktuste ajakava

1.a, 1.b, 6.a, 6.b klasside kooliaasta avaaktus toimub kolmapäeval, 1. septembril kell 10.00 spordihoones. Aktuse külalisteks on oodatud ainult 1. klassi õpilaste vanemad. Külalised peavad koolimajas kandma maski.

 

2.-5. klasside õpilaste avaaktus toimub kolmapäeval, 1. septembril kell 12.00 spordihoones. Aktusel saavad osaleda vaid õpilased ja õpetajad.


Kooliaasta avaaktus 1. septembril

Harkujärve Põhikooli avaaktus toimub 1. septembril kell 10.00.

Täpsem info tulemas.


EELKOOL HARKUJÄRVE KOOLIS 2021/2022

Eelkooli ootame sügisel 2022 esimesse klassi astuvaid lapsi. Eelkool töötab oktoobrist 2021 kuni aprilli 2022 lõpuni. Pakutakse kooliks ettevalmistavaid tegevusi ning koolikeskkonnaga harjumise võimalust.

Meie eelkool ei ole registreeritud huvikool.

Tunnid toimuvad esmaspäeviti k 13.30 - 16.30 koolimajas.  Koolipäeva jooksul on  lastel järgmised tegevused: eesti keel, matemaatika, inglise keel, käelised tegevused, robootika ja lõunapaus. Tegevusi viivad läbi erinevad õpetajad.

Eelkool on tasuline, kuutasu sõltub õpilaste arvust.

Eelkooli registreerimiseks saata vabas vormis avaldus aadresile kaire.karik@harkujarve.edu.ee.

Avaldusse märkida lapse nimi, isikukood ja vanema kontaktandmed (telefon!)


Alates 17. maist kõik lapsed kooli kontaktõppele!

"Rõõm on täna öelda, et alates 17.maist ehk järgmisest nädalast saavad kõik lapsed minna kooli, sh. kutsekoolidesse ja ülikoolidesse" ütles täna haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Seega pühkige tolm koolikottidelt, triikige koolipluusid sirgeks ja 17. maist alates olete rõõmsalt oodatud kooli!

 

Harkujärve Põhikool


Juhised üldhariduskoolidele võimalikult ohutuks tegutsemiseks 2020/21. õppeaasta kevadel

1.- 4. klassi õpilased alates 3. maist tagasi kontaktõppele.

Alates 3. maist taastame Harkujärve Põhikoolis kõiki ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppe 1.—4. klassi õpilastele. Teistele klassidele jätkub distantsõpe.

Harkujärve Põhikool


Kogu kool jääb kaugõppele alates 11.03.2021

Kogu kool jääb kaugõppele alates 11.03.2021  kuni 11.04.2021 või kuni valitsuse uue korralduseni. Koolimaja on suletud 13. märtsist kuni 11.aprillini. Asjade ja esemete kättesaamine ja äraviimine koolimajast on võimalik sellel nädalal (kuni 12. märts). Toidupakkide tellimise info Stuudiumis.

Harkujärve Põhikool pakub alates 01.09.2021 tööd klassiõpetajale

Nõutav magistrikraad klassiõpetaja erialal.
Antud töökohta pakub kool lapsepuhkusel oleva õpetaja asendamiseks.

Lisainfo saamiseks helistage 55567507 (direktor) või 55530229 (juhiabi).

 


Alates 1. märtsist õpivad koolimajas kontaktõppel kõik 1. - 4. klassi õpilased

Informatsiooniline teadaanne!

Alates 1. märtsist õpivad koolimajas kontaktõppel kõik 1. - 4. klassi õpilased. Ülejäänud jäävad esialgu kaugõppele. Praegustel andmetel kestab kaugõpe märtsikuu lõpuni. Täpsem teave õppe korralduse kohta edastatakse Stuudiumi kaudu.


Jõulutervitus

Kallis koolipere!

Jagame teiega jõuluootuse soojust ja uue aasta tulemise rõõmu väikese luulenurgaga igal päeval kuni 1. jaanuarini.
Mõnusat kuulamist ja vaatamist!

Siin on meie esimene tervitus ESIMENE TERVITUS

Siin on meie teine tervitus, mille toob teieni Martin 6.a klassist TEINE TERVITUS 

Kolmanda tervituse toob teieni Andri 6.b klassist

Advenditervituses näeme ja kuuleme 6.a klassi Grete Mariet

Pööripäeva luuletuse toob teieni Kärol 6.b klassist

Kuuenda tervituse loeb meile 6.a klassi Isabel ja tema kass Tambet

Järgmise tervituse toob teieni meie kooli direktor Külli

Jõululaupäeva luuletuse loeb meile 6.b klassi Eston

Esimese jõulupüha tervituses kuuleme Sten Martenit 6.a klassist

Kertu 6.b klassist loeb meile teise jõulupüha tervituse

Käesoleva nädala viimase tervituse toob meieni Laurete 6.a klassist

Esmaspäevase luuletuse leiate 6.a klassi Emilia esituses siit

Järgmisena kuulete Irise tervitust 6.a klassist

Aasta eelviimase tervituse toovad meieni 6.b klassi õpilased Hanna Mia, Joonas ja Karola

6.b klassi Nora toob meieni selle aasta viimase tervituse

Uue aasta puhul tervitab meid õpetaja Anna-Kaisa. Edukat uut aastat kõigile!

Harkujärve kool


Harkujärve Põhikooli Jõulutervitus


Hoolekogu uus protokoll 10.12.2020

Hoolekogu dokumentide hulka lisandus Hoolekogu 10.12.2020 peetud koosoleku protokoll.


EELKOOL HARKUJÄRVE KOOLIS 2020/21

Eelkooli ootame sügisel 2021 esimesse klassi astuvaid lapsi. Eelkool töötab oktoobrist 2020 kuni aprilli 2021 lõpuni. Pakutakse kooliks ettevalmistavaid tegevusi ning koolikeskkonnaga harjumise võimalust. 

Meie eelkool ei ole registreeritud huvikool. 

Tunnid toimuvad esmaspäeviti k 13.30 - 16.30 koolimajas.  Koolipäeva jooksul on  lastel järgmised tegevused: eesti keel, matemaatika, inglise keel, käelised tegevused, robootika ja lõunapaus. Tegevusi viivad läbi erinevad õpetajad. 

Eelkool on tasuline, kuutasu sõltub õpilaste arvust.

Eelkooli registreerimiseks saata vabas vormis avaldus aadresile kaire.karik@harkujarve.edu.ee.

Avaldusse märkida lapse nimi, isikukood ja vanema kontaktandmed (telefon!)


Uue õppeaasta avaaktus!

Õppeaasta avaaktus toimub kõikidele klassidele 1. septembril kell 9.30 spordisaalis. Sellele järgneb klassijuhatajatund ja klasside pildistamine.
Rõõmsat kooliaasta algust!  

Harkujärve Põhikool


I A ja I B klassi lastevanemate koosolek.

I A ja I B klassi lastevanemate koosolek toimub 19. augustil kell 18.00 koolimajas.

Harkujärve Põhikool


Koolimaja on 25. juunist kuni 11. augustini suletud.

Koolimaja on 25. juunist kuni 11. augustini suletud. Pakiliste murede korral palun võtta juhtkonna liikmetega ühendust meili teel.
Kaunist suvepuhkust kõigile!

Harkujärve Põhikool

 


1. klassid on komplekteeritud

1a ja 1b klassi nimekiri on avaldatud rubriigis Vastuvõtt

Koolikorraldus distantsõppeperioodil

Teadmiseks õpilastele ja vanematele!
Kõikides klassides jätkub kooliaasta lõpuni distantsõpe. Lubatud on kooli õppima tulla vaid nendel õpilastel, kelle on vaja lisaabi etteantud õppematerjali omandamisel. Õpetajad teevad selleks ettepaneku õpilase vanemale. Kui õpilane on terve ja vanem on andnud klassijuhatajale loa, võib laps tulla alates 18. maist koolimajja õpetajate hoole alla õppima. Niisuguseid lapsi on esialgsete andmete põhjal vähe – alla 20 õpilase.
Koolis kehtestatakse õppimiseks ohutusreeglid, mida tuleb täita. Lapsed paigutatakse õppima vanasse õppehoonesse väikestes gruppides eraldi klassiruumidesse. Videotunnid toimuvad ka koolis õppides samuti, nagu koduõppel olles.
Vahetunnid kehtestab klassiruumis lapsi toetav õpetaja, vahetundi ei veedeta koridoris. Ilusa ilma korral saadetakse lapsed vahetunniks õue. Kõikide laste vahetunnid pole ühel ja samal ajal.
Õppetöö ei toimu tunniplaani järgselt.
Koolipäeva pikkus on iga lapse jaoks individuaalne. Kedagi lihtsalt niisama koolis ei hoita, kui õppeülesanded on selleks päevaks tehtud, saadetakse laps koju.
Koolis vähemalt 3 tundi olevatele lastele pakutakse koolisööklas lõunasööki.
Trimestrihinded pannakse välja 29. maiks. Kui kellelgi on võlgnevusi, tuleb need likvideerida hiljemalt 5.juuniks.
Õpikud tuleb koolimajja tagastada 1. juunil klassiti määratud ajagraafiku järgi. Õpikud paigutada kodus paberkotti, millele kleepida peale lapse nimi ja kotis olevate õpikute nimekiri.
Lõpupidu toimub 6. klassidele 5. juunil k 12.00 koolimaja hoovis. Ülejäänud klasside puhul otsustab klassijuhataja, kuidas kooliaastale joon alla tõmmatakse. Ühtset aktust kõikidele klassidele korraga läbi ei viida.
Edu ja jaksu veel viimasteks koolinädalateks!
Peagi algab suvevaheaeg!