Õppenõukogu korralised koosolekud

2021/22 õppeaastal toimuvad korralised õppenõukogu koosolekud järgmistel kuupäevadel:

26.11.21 1. trimestri õppe- ja kasvatustöö analüüs

03.03.22 2. trimestri õppe- kasvatustöö analüüs

08.06.22 3. trimestri õppe-kasvatustöö analüüs. Õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, Kiituskirjadega tunnustamine. Täiendavale õppetööle suunamine 30.08.22. Õppeaasta analüüs. 30.08.22 Õppe-kasvatustöö aruande kinnitamine. Õppekava läbivaatus, üldtööplaani kinnitamine. Koosoleku juhataja ja sekretäri valimine uueks õppeaastaks 

Õppenõukogu protokollid säilitatakse kooli kantseleis paberkandjal ja  dokumendi halduskeskkonnas Amphoras.