Vastvõtt ja vabad koolikohad

Õppeaastaks 2020/21 1. klassi sooviavaldusi saab esitada alates 20. jaanuarist 2020 ARNO keskkonna kaudu. Keskkond avaneb alles 20.01.20, mitte varem. Keskkonda saab sisse logida Harku valla kodulehe kaudu rubriik HARIDUS → Koolid → ARNO. Tähtaja saabudes lisame lingi ka kooli koduleheküljele.

1. klassi koolikoha soovijad!

Kui olete koolikoha meie koolis vastu võtnud, siis peate sisenema uuesti ARNOsse ja esitama samas keskkonnas Põhikooli vastuvõtu taotluse (rohelisel põhjal nupuke Teie lapse nime kõrval!) ning lisama oma lapse kohta elektroonilised või skaneeritud dokumendid. Dokumendid, mida vaja 1. klassi astumiseks on:
* lapse isikut tõendava dokumendi koopia,
* vanema isikut tõendava dokumendi koopia,
* tervisekaart,
* koolivalmiduskaart.

Taotluse saate esitada ka siis, kui kõiki nõutavaid dokumente veel olemas ei ole, sest  neid saab hiljem juurde lisada. Kool saab Teie lapse kinnitada õpilaste nimekirja alles siis, kui kõik dokumendid on esitatud. Kui mingil põhjusel ei saa elektrooniliselt kõiki dokumente esitada, võib kokkuleppel juhtkonnaga tuua need  paberkandjal koolimajja.

 

2. –  6. klassi koolikoha soovijad!

Ka ülejäänud klassidesse koolikoha saamiseks tuleb täita ARNOs Põhikooli vastuvõtu taotlus. Sel juhul on dokumente, mida esitada, rohkem. Dokumentide loetelu on taotluses olemas.