Hoolekogu koosseis

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Harku Vallavalitsuse korraldusega nr 757, 29.12.2017 ja koosseisu korrigeerimine kinnitatud Harku Vallavalitsuse korraldusega nr 527, 20.11.2019.

 

  1. Indrek Anepaio (pidaja esindaja, esimees)
  2. Toomas Kundla (lapsevanem)
  3. Eda Rohtla (õpetaja)
  4. Eret Rennig (õpetaja)
  5. Piret Saage (majandusjuhataja ja klassijuhataja)
  6. Thea Lokna (lapsevanem)
  7. Timo Suppi (lapsevanem)
  8. Ene Mõtte (lapsevanem)
  9. Mari Elleramaa (lapsevanem)