Hoolekogu koosseis

Harku valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Harku Vallavalitsuse korraldusega nr 757, 29.12.2017 ja koosseisu korrigeerimine kinnitatud Harku Vallavalitsuse korraldusega nr 527, 20.11.2019.

 

  1. Indrek Anepaio (pidaja esindaja, esimees)
  2. Toomas Kundla (lapsevanem)
  3. Merili Ain (õpetaja)
  4. Johanna Sooba (õpetaja)
  5. Piret Saage (majandusjuhataja ja klassijuhataja)
  6. Thea Lokna (lapsevanem)
  7. Timo Suppi (lapsevanem)
  8. Ene Mõtte (lapsevanem)
  9. Mari Elleramaa (lapsevanem)