Pikapäevarühm

Lapsed, kes vajavad pärast koolipäeva järelevalvet ja aja sisustamist, saavad kasutada kooli juures tegutsevat noortekeskust. Noortekeskus töötab k 13. - 18.00. Toimima jääb õpiabi suunitlusega pikapäevarühm, mis töötab kooli ruumides kella 12.45 - 15.00 ning kuhu vajadusel suunab lapse õpetaja.

Pikapäevasööki saavad süüa kõik soovijad, olenemata sellest, kas nad käivad pikapäevarühmas või mitte. Toitlustamine toimub 14.30 - 15.00.

Hommikune eelpikapäevarühm jätkab samuti ja on kohatasuta ning seal osalemiseks ei ole vaja registreerida ega lepingut sõlmida. Eelpikapäevarühm töötab kella 8.00 - 8.45.

Pikapäevarühma toitlustamine

Pikapäevarühma toitlustamine algab oktoobrikuust.
Toidukorra maksumus on 1 euro.
Tasumine toimub Harku Vallavalitsuse arve alusel.
Sööjate üle peab arvestust majandusjuhataja.
Toidukorralt arvatakse laps maha vaid pikemaajalise puudumise korral , s.t kui puudutakse üle 3 päeva järjestikku. Puudumisest ja toidupäevade muutmisest tuleb teavitada kooli majandusjuhatajat e-päeviku kaudu.

Lapse toidupäevade muudatused viiakse sisse alates muudatuse tegemisele järgnevast kuust.