Toitlustamine

Pikapäevarühma toitlustamine algab oktoobrist.

Toiduraha
1.- 6. klassi õpilaste lõunasöögi päevaraha on 1,0 eurot päevas.

Õpilaste söögivahetundide graafik
Kõik klassid söövad vastavalt kehtestatud graafikule ajavahemikus 11.35 - 12.15. 
Menüüs on tavaliselt supp ja magustoit või praad. Joogiks pakutakse morssi, mahla, piima, keefiri, kakod või jogurtit. Nädala menüüs on ka värsked puu- ja juurviljad.
Koolipäeva esimesel vahetunnil pakutakse näkse, värsket juur- ja puuvilja.

Menüüd saab vaadata siit:
Nädala toidumenüü Harkujärve põhikoolis
Menüü on väljas ka sööklas stendil

PIKAPÄEVARÜHMA TOITLUSTAMISE KORD

Pikapäevarühma toitlustamine algab oktoobrist.
Pikapäevarühma söögiaeg on kell 14.45-15.15.
Toidupäeva maksumus on 1€.

Pikapäevarühma söömist saab alustada, päevi muuta ja lõpetada alates järgmisest kuust esitades taotluse juhiabile. Taotluse blanketi saab juhiabi käest.
Kõik pikapäevarühmasöömisega seotud teated saadab lapsevanem e-kooli kaudu kooli juhiabile.
Söögipäevade arvestust peab majandusjuhataja.
Toiduraha eest tasumine:

  • Lapsevanem tasub toiduraha Harku Vallavalitsuse esitatud arve alusel.
  • Toiduraha tuleb tasuda ka üksikute puudutud päevade eest.
  • Pikapäevarühma toiduraha ei pea tasuma lapse pikema ette planeeritud puudumise või haigestumise korral, kui lapsevanem on sellest e-kooli kaudu kooli juhiabile teada andnud. Haigestumise korral ei pea toiduraha tasuma alates teatamise teisest päevast.

Pikapäevarühma toitlustamise avaldus