EELKOOL HARKUJÄRVE KOOLIS 2020/21

Eelkooli ootame sügisel 2021 esimesse klassi astuvaid lapsi. Eelkool töötab oktoobrist 2020 kuni aprilli 2021 lõpuni. Pakutakse kooliks ettevalmistavaid tegevusi ning koolikeskkonnaga harjumise võimalust. 

Meie eelkool ei ole registreeritud huvikool. 

Tunnid toimuvad esmaspäeviti k 13.30 - 16.30 koolimajas.  Koolipäeva jooksul on  lastel järgmised tegevused: eesti keel, matemaatika, inglise keel, käelised tegevused, robootika ja lõunapaus. Tegevusi viivad läbi erinevad õpetajad. 

Eelkool on tasuline, kuutasu sõltub õpilaste arvust.

Eelkooli registreerimiseks saata vabas vormis avaldus aadresile kaire.karik@harkujarve.edu.ee.

Avaldusse märkida lapse nimi, isikukood ja vanema kontaktandmed (telefon!)