EELKOOL HARKUJÄRVE KOOLIS 2021/2022

Eelkooli ootame sügisel 2022 esimesse klassi astuvaid lapsi. Eelkool töötab oktoobrist 2021 kuni aprilli 2022 lõpuni. Pakutakse kooliks ettevalmistavaid tegevusi ning koolikeskkonnaga harjumise võimalust.

Meie eelkool ei ole registreeritud huvikool.

Tunnid toimuvad esmaspäeviti k 13.30 - 16.30 koolimajas.  Koolipäeva jooksul on  lastel järgmised tegevused: eesti keel, matemaatika, inglise keel, käelised tegevused, robootika ja lõunapaus. Tegevusi viivad läbi erinevad õpetajad.

Eelkool on tasuline, kuutasu sõltub õpilaste arvust.

Eelkooli registreerimiseks saata vabas vormis avaldus aadresile kaire.karik@harkujarve.edu.ee.

Avaldusse märkida lapse nimi, isikukood ja vanema kontaktandmed (telefon!)