Riikliku järelevalve teostaja

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja

kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18,

Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.